Et interesseselskap for næringslivet i Vindafjord

Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) er eid av de største bedriftene i Vindafjord Kommune. Selskapet administrerer kompensasjonsmidler som regionen er tildelt i forbindelse med økt arbeidsgiveravgift for virksomheter med lønnsutgifter utover 15,4 millioner.

Midlene skal nyttes til ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer og områder som fremmer næringsutvikling i Vindafjord (ref. §.4 i VAF sine vedtekter)

Støtte til prosjekt av allmenninteresse

Kompetanseheving

Innen kompetanseheving er det etablert et eget Kompetanseprosjekt i samarbeid med Ølen VGS, som er pekt ut som et regionalt kompetansesenter. Målet er å bygge opp et regionalt kompetansesenter, og tilby kurstilbud lokalt for næringslivet, det offentlige og privatpersoner i Vindafjord Kommune.

Næringslivet, det offentlige og privatpersoner i andre kommuner er også velkommen til å delta på kurs arrangert i regi Vindafjord Arbeidsgiverforum.

I forbindelse med Kompetanseprosjektet er Merete Vårvik Matre prosjektleder, og har kontor i Medvind Næringshage i Ølensvåg.


Kommunikasjonsprosjektet 

Vindafjord Arbeidsgiverforum har som målsetting kommunikasjonsprosjektet Medvind24.no å gi lokalt næringsliv en kommunikasjonskanal til å dele historier, bilder, portretter og innblikk i vårt rike næringsliv. 

Styret i VAF

Styreleder
Øystein Matre (Westcon Yards AS)

Styremedlemmer
Gro Anita Klungtveit (Jakob Hatteland Computer AS)
Jone Tveit (Tveit Regnskap AS)
Turid Berge-Olsen (Ølen Betong AS)
Sigmund Lunde (Omega AS)

Varamedlemmer
Anne Marit Helgevold Heggebø (Helgevold Elektro AS)
Dagny Christophersen (Arrow AS)

Styringsgruppen kompetanseprosjektet

Olav Ingvaldsen (Omega AS)

Merete Vårvik Matre (VAF)

Claudia De Wilde (Ølen VGS)

Ruth Sæle (Ølen VGS)

Gunnlaug Habbestad (Westcon Yards AS)

Irene Buran Haraldseid (Tveit Regnskap AS)